Meny

Páll Jens Reynisson har disputert

Páll Jens Reynisson disputerte 20. mars 2018.

Páll Jens Reynisson disputerte 20. mars 2018 for doktorgrad med avhandlingen “ Improved Bronchoscopy by new image guided Approach”.

Tittel på prøveforelesningen var «Clinically relevant validation of navigation systems for bronchoscopy. Basic imaging principles and innovation».

Kandidatens veiledere har vært Thomas Langø fra Sintef, samt prorektor Toril Hernes, professor Frank Lindseth og postdoktor Håkon Olav Leira fra NTNU.

Aktuelle saker

ESR stipend i EU prosjektet MEDITATE er nå utlyst

Prosjektet er et såkalt Marie Skłodowska- Curie Action (MSCA), EID (European Industrial Doctorate), et Innovative Training Networks prosjekt.

USIGT Lunge vant Hackaton!

Lungeprosjektet ved USIGT deltok på Hackaton for helse i Oslo, 26.-27. november, arrangert av Folk Oslo og Reodor. Tema var lungekreft. USIGT deltok med Håkon Olav Leira og Thomas Langø.

Presentasjon på Inspirasjonsdag om AI

USIGT holdt innlegg om fremtidens operasjonsrom og kunstig intelligens

Artikkel i Ultrasound in Medicine and Biology

Vi har fått publisert en artikkel i Ultrasound in Medicine & Biology.

3D-teknologi forenkler operasjoner i hovedpulsåren

Et nytt navigasjonssystem basert på elektromagnetisme gjør operasjoner i hovedpulsåren enklere og raskere.

Ultralyd hands on course på EAES 2018

Juni 2018: Thomas Langø var instruktør og foredragsholder på ultralydkurs ved EAES 2018 i London.