Meny

Område – Nevrokirurgi

Det nasjonale senteret for ultralyd og bildeveiledet behandling har som mål å ivareta, bygge opp og spre kunnskap på høyt nivå innen feltet ultralyd og bildeveiledet nevrokirurgi. Det skjer gjennom aktiv utvikling av bedre metoder og behandlingsstrategier innen nevrokirurgi, gjennomføring av kliniske studier, publisering av artikler og kursvirksomhet.

Ultralydbilder og navigasjonsteknologi gjør at hjernekirurger kan navigere kirurgisk utstyr med millimeterpresisjon. Under operasjonen tas det 3D ultralydbilder, som gir en oppdatert avbildning av hjernen, slik at kirurgene kan navigere instrumenter med høy presisjon. Kirurgen kan «se» inni pasientens hjerne takket være tredimensjonale bilder.

Operasjonsteknikken har flere fordeler:

  • det er lettere å lokalisere lesjonene (f.eks. svulster) i hjernen
  • det er større sannsynlighet for å få fjernet mer av svulsten
  • det er mindre sjanse for å ødelegge normalt hjernevev

Aktivitetene innen nevrokirurgi fokuserer på utvikling av nye metoder og teknologi for ultralyd og bildestyrt kirurgi, evaluering av den kliniske effekten av ny teknologi gjennom kliniske studier samt ikke minst å spre kunnskap gjennom kurs og formidling av resultater.

Senteret har bidratt til å utvikle nye konsepter og metoder innen ultralyd og bildeveiledning i forskjellige kliniske prosedyrer, som f.eks. hypofysekirurgi og kirurgi av meningiomer og gliomer [1-3]. Vi har også fokus på nye metoder for ultralyd avbildning, og har blant annet utviklet og implementert metoder for ultralyd elastografi avbildning av hjernesvulster.

Senteret utfører også studier som evaluerer livskvalitet og overlevelse hos pasienter som er operert for hjernesvulster. Overlevelser er for mange svulster relatert til hvor mye av svulsten som er fjernet ved kirurgi. Metodene og teknologien som er utviklet i Trondheim gjør det enklere å oppnå mer komplett reseksjon i hjernesvulster, mens den samtidig bevarer normal funksjonalitet.

De kliniske studiene forsøker også å gi svar på om teknologiens som brukes i hjerneoperasjoner kan gi bedre overlevelse for pasientene.
I en studie utført i Trondheim observerte vi at overlevelsen ble høyere etter introduksjon av 3D ultralyd innen kirurgi av hjernesvulst [4]. En annen viktig studie fant at tidlig reseksjon av lavgradig gliomer med 3D ultralyd fører til betydelig større overlevelse sammenlignet med en vente og se-tilnærming med hyppig oppfølging [5]. Denne studien har fått stor oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt og har bidratt til å endre praksis for behandling av lavgradige hjernesvulster, til fordel for tidlig kirurgisk behandling.

Det er selvsagt viktig med studier som undersøker overlevelse og sykelighet. Men slike målinger tar ikke hensyn til hvordan resultatene oppfattes av pasientene selv. Senteret har utført (og utfører) flere prospektive studier på pasientenes selvopplevde livskvalitet før og etter operasjon av hjernesvulst, for å forstå hvordan livet til pasientene påvirkes av behandlingen [7-9].

Flere pågående studier vil videre evaluere effektene av moderne bildeveiledede operasjoner av hjernesvulster, med pasientrapportert helse og livskvalitet, nevroradiologiske mål, kliniske variable og overlevelse.

902 12 159 Ring › Send mail › Mail ›
Ingerid Reinertsen
Ingerid Reinertsen
Seniorforsker