Meny

Område – Lunge

I kompetansetjenesten utvikler, utprøver og implementerer vi ny teknologi for å forbedre lungediagnostikk. Lungekreft er den tredje hyppigste og mest dødelige krefttypen i Norge. Tidlig diagnostikk slik at pasienten kan få riktig behandling raskt er essensielt for muligheten til overlevelse.

I lungediagnostikk brukes fleksible video-bronkoskop for visuell undersøkelse av luftveiene, og til vevs- eller celleprøvetakning for diagnose. Lokasjon for prøvetaking er gjerne bestemt av funn gjort på CT-bilder av lungene. Prøvetakning er enkelt for lokasjoner i de sentrale luftveiene, som er synlig med video-bronkoskopet. Imidlertid har denne teknikken begrensninger når lesjonene (mulig kreft) er mindre, lokalisert perifert og/eller utenfor bronkiene (dvs. ikke synlig innefra luftveiene).

Planlegging av bronkoskopi

Kompetansetjenesten utvikler teknologi for å gjøre lungediagnostikken enklere. Fraxinus er en programvare som brukes i planlegging av bronkoskopi. Ved å fremstille pasientens CT bilder i 3D simuleres bronkoskopien gjennom virtuelle videobilder av bronkoskopets ferd mot målet for prøvetaking. Dermed kan legen øve på å velge riktig rute. Kompetansetjenesten har distribuert og gitt opplæring i bruk av Fraxinus ved flere sykehus i Norge. Programvaren er også fritt tilgjengelig for nedlastning.

Oppsett på lungemedisinsk operasjonsstue med navigasjonsskjerm på venstre side.

Navigasjon og ultralyd

Nye teknikker innen sanntidssporing av instrumenter under bronkoskopi er også utviklet av kompetansetjenesten og lungenavigasjonsgruppen ved St. Olavs hospital, SINTEF og NTNU. Dette utføres ved at en liten (ca 1 mm diameter) elektromagnetisk sensor festes ved tuppen av instrumentet som skal spores. Dermed kan instrumentets posisjon følges på 3D kart laget av preoperative bilder, vanligvis CT, i tillegg til PET-CT hvis det er tilgjengelig. CT-data blir tilpasset pasientens posisjon under bronkoskopien gjennom en registreringsprosedyre i den innledende fasen av prosedyren.

For prøvetakning av lymfeknuter, plassert ved de sentrale luftveiene, benyttes bronkoskop med ultralyd (EBUS). Gjennom en ny metode for elektromagnetisk sporing av EBUS skopet er det mulig å fusjonere intraoperativ ultralyd med preoperative CT-bilder, noe som gir fordeler gjennom den oppdaterte informasjonen fra ultralyd kombinert med det høye detaljnivået fra CT.