Meny

Område – Laparoskopi

Laparoskopisk kirurgi utføres gjennom små snitt i abdomen (bukhulen) ved å bruke lange instrumenter og et kamera (laparoskop). Kameraet gir kirurgen mulighet til å se tuppen av instrumentet og kontrollere intervensjonen inne i bukhulen.

Vi gir kirurgen «supersyn» med vårt navigeringssystem. Systemet består av en datamaskin, et posisjonsstyringssystem og programvare utviklet ved senteret (CustusX plattformen, NorMIT).

Bildene kan vises i 2D og 3D og kan kontrolleres av de kirurgiske instrumentene. Dette hjelper kirurgen til å få en bedre oversikt og lettere unngå for eksempel blødninger (se foto).

Bildet viser en laparoskopisk prosedyre med CT-basert navigasjon. For en mer optimal planlegging og veiledning av reseksjonen bruker kirurgen en navigasjonspeker til å fastslå strukturer inni abdomen under den innledende fasen av prosedyren. Dataene på navigasjonsmonitoren (høyre) er 3D CT.

Vårt mål er å forbedre laparoskopisk kirurgi ved å utvikle og anvende nye løsninger og metoder, som navigasjonsteknologi og intraoperativ ultralyd for å forbedre pasientens prognose, og tillate mer avanserte prosedyrer som skal utføres ved bruk av laparoskopisk teknologi.

Prosjektet har base ved det Nasjonal Kompetansetjeneste for ultralyd og bildeveiledet behandling (USIGT) i Trondheim. Vi har et unikt og tett samarbeid mellom St. Olavs Hospital, NTNU og SINTEF, og har også startet opp felles studier med Rikshospitalet (Intervensjonssenteret, Oslo). I tillegg koordinerer vi aktiviteten i denne tjenesten med Nasjonalt senter for avansert laparoskopisk kirurgi, Trondheim. Den nasjonale tjenesten (USIGT) ble etablert i 1996 av Helsedepartementet, men ble reetablert i 2012 med nye mål, kliniske strategiske områder og programmer.

Prosjektet er nå finansiert av Helsedepartementet gjennom Helseregion Midt-Norge og St. Olavs Hospital.