Meny

Område – Karkirurgi

Vårt mål er å støtte og aktivt utføre forskning, innovasjon, formidling og utdanning innen ultralyd og bildestyrt behandling. Dette skal lede til utvikling og bred implementering av løsninger som bedrer behandlingen av karsykdommer.

Primært fokus er forbedret klinisk behandling og kompetansespredning av metoder innen aortaaneurisme og karotis plakk, inkludert veiledning av endovaskulær behandling og ultralyd for diagnostisering, monitorering og prediksjon.

Navigasjon

Endovaskulær terapi er et minimalt invasivt alternativ til tradisjonell åpen vaskulær kirurgi. Ved å bruke mer distale blodkar for å få tilgang til og behandle patologi innenfra arteriene, kan man unngå stor åpen kirurgi med lang sykehusinnleggelse.

Siden klinikeren ikke direkte kan se instrumentene inne i blodkarene, er teknologi for å veilede prosedyren nødvendig.

Vanligvis er bildeveiledning basert på vanlige røntgenbilder (2D-projeksjonsbilder). Selv om dette er tilstrekkelig i mange tilfeller, er den tilhørende eksponeringen for stråling og røntgenkontrast ugunstig. For mer avanserte tilfeller kan det hende at 2D-projeksjonsbilder, som mangler dybdesyn, ikke er tilstrekkelige. Vår forskning har som mål å forbedre teknologien for veiledning av endovaskulær terapi – og bringe nye løsninger inn i operasjonssalen.

Vårt kliniske fokus er primært på abdominal aortaaneurisme, som kan behandles ved endovaskulær implantasjon av en stentgraft.

Aktuelle forskningstemaer inkluderer
• Endovaskulær navigasjon
• Styrbare instrumenter
• Ultralyd for endovaskulær veiledning

Ultralyd

I tillegg til intervensjonen inkluderer våre prosjekter innen vaskulær sykdom; deteksjon, diagnose, overvåking og prediksjon av progresjon / utfall, og oppfølging etter intervensjoner.

Flere medisinske avbildningsmetoder er viktige for å optimalisere behandling av vaskulære sykdommer. Ultralyd er raskt, billig, bærbart og ufarlig. Vi utfører forskning for å avdekke og øke potensialet til ultralyd for behandling av vaskulære sykdommer.

Ulike typer informasjon kan trekkes ut og vises ved hjelp av sanntids ultralyd avbildning, inkludert 2D- og 3D bilder og Doppler / blodstrømsinformasjon, elastografi eller kontrastforbedret ultralyd. Ytterligere potensiale ligger i å kombinere ultralyd med biomekanisk modellering og simuleringer, og med avanserte mikrobobler. Forskningen vår inkluderer både kliniske studier og utvikling av ny teknologi.

Aktuelle forskningstemaer inkluderer:
• Å forutsi ruptur av abdominal aortaanurysmer
• Diagnostisering av halspulsåren
• Kontrast forbedret ultralyd for deteksjon av endoleak
• SURF avbildning