Meny

Infrastruktur

Viktige infrastrukturer som benyttes og delvis eller helt drives av Kompetansetjenesten USIGT.

Åpen kildekode plattform for bildeveiledet behandling. Se www.custusx.org for mer informasjon.

Framework for heterogeneous medical image computing and visualization. Se https://www.eriksmistad.no/fast/ for mer informasjon.

Fremtidens operasjonsrom ved St. Olavs hospital. Les mer om FOR ›

Norwegian centre for Minimally invasive Image guided Therapy and medical technologies. Se http://normit.no for mer informasjon.

Ultralyd lab ved SINTEF:

Ultralyd og robotikk lab med tilhørende utstyr (fantomer, modeller, ultralyd scannere, prober, osv). Les mer ›