Meny

Personell i USIGT

Den Nasjonale kompetansetjenesten for ultralyd og bildeveiledet behandling har i snart 20 år samlet et tverrfaglig team av klinikere og teknologiske forskere fra St. Olavs Hospital, SINTEF og NTNU.

Senteret er koordinert av Thomas Langø, og en klinisk og en teknologisk prosjektleder leder hvert sitt kliniske område. Klinisk og teknologisk prosjektleder for hvert kliniske område ved tjenesten er listet nedenfor med kontaktinformasjon. I tillegg er det listet andre nøkkelpersoner i noen tilfeller.

Nevrokirurgi

 • Ole Solheim
 • Ole Solheim

  Professor, Nevrokirurg - St. Olavs hospital, NTNU

Posisjon: Professor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU. Nevrokirurg ved St. Olavs hospital. Klinisk Prosjektleder for Nevrokirurgi ved USIGT.:
Fagfelt: Nevrokirurgi, klinisk hjernesvulst, Clinical brain tumour management and outcome assement, nevro bildebehandling og bildeveiledet nevrokirurgi, ultralydveildedet nevro bildebehandling og bildeveiledet nevrokirurgi, ultralydveiledet hypofysekirurgi
Se publikasjoner
 • Ingerid Reinertsen
 • Ingerid Reinertsen

  Seniorforsker - SINTEF

Posisjon: Prosjektleder teknologi nevrokirurgi:
Fagfelt: Nevrokirurgi, beslutningsstøtte, registrering
Se publikasjoner

Karkirurgi

 • Torbjørn Dahl

  Karkirurg - St. Olavs hospital

Posisjon: Seksjonsleder Kirurgisk Klinikk, St. Olavs hospital:
Se publikasjoner
 • Sigrid Kaarstad Dahl

  Forsker - SINTEF

Laparoskopi

 • Ronald Mårvik

  Kirurg - St. Olavs hospital

Posisjon: Overlege Gastroenterologisk kirurgi ved Kirurgisk klinikk ved St. Olavs hospital:
Fagfelt: Kirurgi, endoskopi, medisinsk teknologi, laparoskopisk teknikk, opplæring laparoskopi
Se publikasjoner
 • Geir Arne Tangen

  Forsker - SINTEF

Posisjon: Prosjektleder:
Fagfelt: Navigasjon, endovaskulær behandling, laparoskopisk og endoskopiske prosedyrer
Se publikasjoner

Lunge

 • Håkon Olav Leira
 • Håkon Olav Leira

  Seksjonsoverlege - St. Olavs hospital, NTNU

Posisjon: Klinisk Prosjektleder USIGT Lunge. PostDoc NTNU. Seksjonsoverlege St. Olavs hospital, Lungeavdelingen:
Fagfelt: Diagnostikk lungekreft, bildeveiledningssystemer for bronkoskopi
Se publikasjoner
 • Thomas Langø
 • Thomas Langø

  Sjefsforsker, Koordinator - SINTEF, St. Olavs hospital

Posisjon: Sjefsforsker Medisinsk teknologi ved SINTEF. Koordinator for USIGT ved St. Olavs hospital.:
Fagfelt: Bildeveiledet minimal og non-invasiv behandling, medisinsk bildebehandling, ultralyd, fremtidens operasjonsrom, medisinsk teknologi, MR-veiledet fokusert ultralyd ablasjon, navigert bronkoskopi, posisjonssensorteknologi, laparoskopi og endoskopi.
Se publikasjoner
 • Erlend Fagertun Hofstad
 • Erlend Fagertun Hofstad

  Forsker - SINTEF

Posisjon: Forsker innen medisinsk teknologi ved SINTEF. Prosjektmedarbeider ved lunge USIGT.:
Fagfelt: Medisinsk bildebehandling, navigasjon, registrering, maskinlæring, programvareutvikling medisin, beslutningsstøttesystemer minimal invasiv intervensjon
Se publikasjoner

Organisering

Kompetansetjenesten er organisert under Forskningsavdelingen ved St. Olavs hospital. Helsedirektoratet har ansvaret for alle landets kompetansetjenester.

Referansegruppen

Prof. Odd Helge Gilja
Haukeland Universitetssykehus, Bergen, Helse Vest, leder for Referansegruppen.
Prof. Roar Kloster
Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, Helse Nord.
Prof. Erik Fosse
Rikshospitalet, Intervensjonssenteret, Oslo, Helse Sør-Øst.
Prof. Bjørn Edwin
National Hospital, Intervensjonssenteret, Oslo, Helse Sør-Øst, Brukerrepresentant.
Klinikksjef Hilde Pleym
St. Olavs Hospital (Helse Midt-Norge).
Førsteamanuensis Jarlis Wesche
Karkirurg, Ahus, Oslo, Helse Sør-Øst.
Prof. Kjetil Søreide
Overlege/spesialist i generell og gastroenterologisk kirurgi, Stavanger Uni.Sykehus, Helse Vest.

Styringsgruppen

St. Olavs hospital:
Klinikksjef Hilde Pleym
NTNU:
Prodekan Brita Solveig Pukstad
SINTEF:
Forskningssjef Jon Harald Kaspersen

Arbeidsgruppen (klinisk og teknologisk prosjektledere):

Nevrokirurgi:
Ole Solheim (St. Olavs hospital/NTNU), Ingerid Reinertsen (SINTEF)
Laparoskopi:
Ronald Mårvik (St. Olavs hospital/NTNU), Geir Arne Tangen (SINTEF)
Karkirurgi og endovaskulær behandling:
Torbjørn Dahl (St. Olavs hospital), Sigrid K. Dahl (SINTEF)
Lunge/Bronkoskopi:
Håkon O. Leira (St. Olavs hospital/NTNU), Thomas Langø (SINTEF/St. Olavs hospital)