Meny

MEDITATE: Medisinsk «digital tvilling» for forebygging og behandling av aneurisme

Hovedmålet med MeDiTATe er å utvikle en “Digital Tvilling” og gjøre den tilgjengelig som «en tjeneste» for alle i akademia, sykehus og industri.

EU-prosjektet MEDITATE tar sikte på å utvikle nye bildebaserte medisinske digitale tvillinger fra kardiovaskulære strukturer for pasientspesifikk forebygging og behandling av aneurismer. De individuelle forskningsprosjektene til de 14 ESR-ene er definert på fem forskningsområder:

  1. High fidelity CAE multi-physics simulering med RBF mesh morphing (FEM, CFD, FSI, invers FEM).
  2. Sanntidsinteraksjon med den digitale tvillingen av Augmented Reality, Haptic Devices og Reduced Order Models.
  3. HPC-verktøy, inkludert GPUer og skybaserte løsninger for rask og automatisert CAE-behandling av klinisk database.
  4. Big Data-håndtering for populasjon av pasienter med bildedata og high fidelity CAE-tvillinger.
  5. 3D-printing av fysisk mock-up for kirurgisk planlegging og opplæring for å få en omfattende Industry 4.0-tilnærming i et klinisk scenario (Medicine 4.0).

Arbeidet til ESR-ene, hver ansatt i to 18-måneders perioder (industri + forskning), registrert i PhD-programmer, vil være drevet av de tverrfaglige og flersektorielle behovene til forskningskonsortiet (klinisk, akademisk og industrielt), som vil tilby studentene ekspertise for å gi vitenskapelig støtte, forskningsopphold hos andre partnere og opplæring. Rekrutterte forskere vil være aktive aktører i en strategisk sektor av den europeiske medisinske- og simuleringsindustrien, og vil møte de industrielle og forskningsmessige utfordringene som kliniske eksperter, ingeniører, medisinske dataanalytikere og simuleringsprogramvare-utviklere daglig står overfor.

I løpet av doktorgradsstudiene vil de bli trent av hele konsortiet og motta et fleksibelt og konkurransedyktig ferdighetssett designet for å adressere en karriere i forkant av teknologisk innovasjon innen helsetjenester.

Hovedmålet med MEDITATE er produksjon av forskere på høyt nivå med sterk erfaring med integrering på tvers av akademiske, industrielle og kliniske områder, i stand til å bruke ferdighetene sine i virkelige scenarier, og i stand til å introdusere avanserte og innovative digitale tvillingkonsepter i klinikken og i helsesektoren.

Se video: Operasjonsmetode for utposing på hovedpulsåren (aorta)

Aktuelle saker

MIREIA: «Mixed Reality» innen medisinsk utdannelse basert på interaktive applikasjoner

MIREIA er en unik kunnskapsallianse som ønsker å kombinere bruken av banebrytende teknologi i utvidet virkelighet (argumented reality) og 3D-printing.

MEDITATE: Medisinsk «digital tvilling» for forebygging og behandling av aneurisme

Hovedmålet med MeDiTATe er å utvikle en “Digital Tvilling” og gjøre den tilgjengelig som «en tjeneste» for alle i akademia, sykehus og industri.

IDEAR: Forbedre kreftdiagnostikk innenfor fiberskopi

IDEAR: Forbedre kreftdiagnostikk innenfor fiberskopi (fleksibel endoskopi) ved bruk av kunstig intelligens og medisinsk robotikk

Beslutningsstøtte for lungekreftdiagnostikk

Prosjektets mål er å utvikle, integrere og implementere et nytt medisinsk-teknisk verktøy for bildelagring-, analyse- og beslutningsstøtte i pasientforløp ved lungekreft.

ESR stipend i EU prosjektet MEDITATE er nå utlyst

Prosjektet er et såkalt Marie Skłodowska- Curie Action (MSCA), EID (European Industrial Doctorate), et Innovative Training Networks prosjekt.

USIGT Lunge vant Hackaton!

Lungeprosjektet ved USIGT deltok på Hackaton for helse i Oslo, 26.-27. november, arrangert av Folk Oslo og Reodor. Tema var lungekreft. USIGT deltok med Håkon Olav Leira og Thomas Langø.