Meny

Kompetansespredning

Nasjonal Kompetansetjeneste for Ultralyd og Bildeveiledet behandling (USIGT) besitter kompetanse innen ultralyd og bildeveiledet behandling. Dette omfatter ultralyd i nevrokirurgi, ultralyd ved laparoskopi, ultralyd ved endovaskulær behandling av bl.a. aneurismer, og ultralyd i bruk under bronkoskopi (nytt klinisk område fra 2016), samt bildeveiledet behandling generelt; for eksempel kunstig intelligens for analyse av medisinske bilder og navigasjonsteknologi (posisjonssensorer og multimodal visualisering) benyttet under pasientbehandling.


Kompetansetjenestens formål innen dette kompetanseområdet er å utvikle og heve kvaliteten på ultralyd og bildeveiledet behandling i hele landet, herunder å sikre at teknologi og klinisk behandling brukes slik at de leverte tjenestene utføres på en sikker måte og fører til best mulig utbytte for pasienten. Kompetansetjenesten skal sikre og videreutvikle kompetanse innen det høyspesialiserte og høyteknologiske feltet ultralyd og bildeveiledet behandling, gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom klinikere og teknologer.


Kompetansetjenesten skal videre bygge opp kompetanse innen nye metoder for ultralyd og bildeveiledet behandling, og utvikle nye metoder for kostnadseffektiv, trygg og effektiv behandling. Kompetansetjenesten skal sikre kunnskap om hvordan man kan evaluere den kliniske effekten av ultralyd og bildeveiledet behandling.


Denne Kompetansespredningsplanen har følgende målsettinger:

  • Spre kompetanse om klinisk nytte av ultralyd og bildeveiledet behandling
  • Spre kompetanse i praktisk/klinisk bruk av metodene og teknologiene
  • Spre kunnskap om tolkning av ultralydbilder
  • Spre nye metoder innenfor fagområdet
  • Spre klinisk og teknologisk kompetanse innenfor ultralyd og bildeveiledet behandling

Økt kompetanse og kunnskap innen ultralyd og bildeveiledet behandling blant norske klinikere vil gi pasienter bedre og sikrere behandling. Fordelene ved ultralyd sammenlignet med bruk av for eksempel røntgen avbildning under operasjoner er velkjent, men fortsatt benyttes gjennomlysing med røntgen i stor grad. Kompetansetjenesten jobber aktivt for at fordelene ved ultralyd skal komme både pasienter og klinikere til gode i Norge.

Se hele Kompetansespredningsplanen her (PDF dokument, 3 sider).