Meny

IDEAR: Forbedre kreftdiagnostikk innenfor fiberskopi

IDEAR: Forbedre kreftdiagnostikk innenfor fiberskopi (fleksibel endoskopi) ved bruk av kunstig intelligens og medisinsk robotikk

IDEAR-prosjektet skal utvikle en avansert prototype av en medisinsk programvare og robotplattform for å forbedre kreftdiagnostikk i fleksibel endoskopi ved hjelp av kunstig intelligens og medisinsk robotikk (IDEAR) for å øke suksessrate, redusere pasientens stråleeksponering og redusere prosedyrekostnadene for tidlig oppdagelse og behandling av ondartede svulster.

Ved fleksibel endoskopi er det ofte en utfordring å visualisere og guide prosedyren for å nå en mistenkt lesjon i lungenes periferi eller lymfeknuter via bronkoskopi, eller i bukspyttkjertelen via endoskopi. Ved bronkoskopi, hvor bare de sentrale luftveiene kan visualiseres direkte, er det vanskelig å definere biopsilesjoner utenfor bronkialveggen. Derfor er fluoroskopi- (røntgen) veiledning nødvendig, spesielt for perifere lesjoner. Forbedret diagnostisk suksessgrad kan oppnås med navigasjonssystemer og presise automatiske robotsystemer som styrer katetre og biopsiverktøy som kan føres gjennom endoskopenes arbeidskanal. Den ideelle medisinske beslutningsstøtte-plattformen vil tillate samtidig visualisering av det (de) anatomiske målet, den nærliggende anatomien (f.eks. større blodkar), hybrid CT/MRI-video-avbildning, den beste veien til målet (lesjonen) og sanntid nøyaktig posisjon til bronkoskop/endoskop og biopsi-verktøy.

Hovedmålet med IDEAR-prosjektet er altså å utvikle en avansert (TRL5) prototype av en medisinsk programvare og robotplattform for forbedring av kreftdiagnostikk i fleksibel endoskopi ved hjelp av kunstig intelligens og medisinsk robotikk for å øke suksessrate, redusere pasientens strålingseksponering og redusere prosedyrekostnadene for tidlig påvisning og behandling av ondartede svulster.

Plattformen vil inneholde to hovedkomponenter med mange tekniske nyvinninger:

  1. en programvaredel for instrument- og robotkontroll og navigering ved bruk av elektromagnetisk/optisk sporing og maskinlæring
  2. en maskinvaredel med et nytt smart robot-system (SAR) som vil hjelpe kirurgen i å føre inn flere nye fleksible instrumenter som også skal utvikles i IDEAR (dvs. biopsikateter).

Aktuelle saker

MIREIA: «Mixed Reality» innen medisinsk utdannelse basert på interaktive applikasjoner

MIREIA er en unik kunnskapsallianse som ønsker å kombinere bruken av banebrytende teknologi i utvidet virkelighet (argumented reality) og 3D-printing.

MEDITATE: Medisinsk «digital tvilling» for forebygging og behandling av aneurisme

Hovedmålet med MeDiTATe er å utvikle en “Digital Tvilling” og gjøre den tilgjengelig som «en tjeneste» for alle i akademia, sykehus og industri.

IDEAR: Forbedre kreftdiagnostikk innenfor fiberskopi

IDEAR: Forbedre kreftdiagnostikk innenfor fiberskopi (fleksibel endoskopi) ved bruk av kunstig intelligens og medisinsk robotikk

Beslutningsstøtte for lungekreftdiagnostikk

Prosjektets mål er å utvikle, integrere og implementere et nytt medisinsk-teknisk verktøy for bildelagring-, analyse- og beslutningsstøtte i pasientforløp ved lungekreft.

ESR stipend i EU prosjektet MEDITATE er nå utlyst

Prosjektet er et såkalt Marie Skłodowska- Curie Action (MSCA), EID (European Industrial Doctorate), et Innovative Training Networks prosjekt.

USIGT Lunge vant Hackaton!

Lungeprosjektet ved USIGT deltok på Hackaton for helse i Oslo, 26.-27. november, arrangert av Folk Oslo og Reodor. Tema var lungekreft. USIGT deltok med Håkon Olav Leira og Thomas Langø.