Meny

ESR stipend i EU prosjektet MEDITATE er nå utlyst

Prosjektet er et såkalt Marie Skłodowska- Curie Action (MSCA), EID (European Industrial Doctorate), et Innovative Training Networks prosjekt.

MEDITATE prosjektet tar sikte på å utvikle avansert bildebaserte medisinske digitale tvillinger for en pasientspesifikk forebygging og behandling av aneurismer. Dette temaet er en kjerneaktivitet innenfor Kar og endovaskulær behandling ved USIGT. Norske kandidater kan søke.

Her er lenke til de 2 ESR utlysningene som USIGT er mest involvert i og har aktiv veiledning for (SINTEF/St. Olavs), nedenfor følger de andre stillingene i prosjektet. Alle ESR’ene (PhD’er i all hovedsak) ansettes ved en av disse 3 universitetene: i) University of Rome “Tor Vergata”, Italy; ii) University of Lyon at Mines Saint- Etienne, France; iii) School of Mechanical Engineering of the National Technical University of Athens (NTUA), Hellas.

Aktuelle saker

MIREIA: «Mixed Reality» innen medisinsk utdannelse basert på interaktive applikasjoner

MIREIA er en unik kunnskapsallianse som ønsker å kombinere bruken av banebrytende teknologi i utvidet virkelighet (argumented reality) og 3D-printing.

MEDITATE: Medisinsk «digital tvilling» for forebygging og behandling av aneurisme

Hovedmålet med MeDiTATe er å utvikle en “Digital Tvilling” og gjøre den tilgjengelig som «en tjeneste» for alle i akademia, sykehus og industri.

IDEAR: Forbedre kreftdiagnostikk innenfor fiberskopi

IDEAR: Forbedre kreftdiagnostikk innenfor fiberskopi (fleksibel endoskopi) ved bruk av kunstig intelligens og medisinsk robotikk

Beslutningsstøtte for lungekreftdiagnostikk

Prosjektets mål er å utvikle, integrere og implementere et nytt medisinsk-teknisk verktøy for bildelagring-, analyse- og beslutningsstøtte i pasientforløp ved lungekreft.

ESR stipend i EU prosjektet MEDITATE er nå utlyst

Prosjektet er et såkalt Marie Skłodowska- Curie Action (MSCA), EID (European Industrial Doctorate), et Innovative Training Networks prosjekt.

USIGT Lunge vant Hackaton!

Lungeprosjektet ved USIGT deltok på Hackaton for helse i Oslo, 26.-27. november, arrangert av Folk Oslo og Reodor. Tema var lungekreft. USIGT deltok med Håkon Olav Leira og Thomas Langø.